พังงา มอบใบโฉนดที่ดินให้กับวัดคมนียเขต อ.ตะกั่วป่าหลังจากรอมานานกว่า 11ปี

3

ที่ศาลาการเปรียญ วัดคมนียเขต(วัดคึกคัก) ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า  ในพิธีมอบโฉนดที่ดินถวายวัดในจังหวัดพังงา โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2566 ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง พังงา ชุมพร โดยนาย อติชาติ พิเชียรโสภณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจ) เป็นประธานฯ นายมนูญกฤษ ทองขโชค เจ้าพนักานทที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า นายภูวเรศ ขุมทอง ผู้ประสานงานเรื่องขอออกโฉนดวัดและพื้นที่ธรณีสงฆ์ในจังหวัดพังงา นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก นายจำรัส หลีเจี๊ยะ กำนันตำบลคึกคัก พร้อม เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ชาวบ้านคึกคักร่วมแสดงความยินดี โดยรับมอบโฉนดที่ดินจำนวน 2แปลง แปลงละ 1 ไร่ 2 งาน และ 1 ไร่ 3 งานเศษ ออกให้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

 โดยมีพระครูพิพัฒน์คมนียเขต (ภราดร สนฺติกโร)    เจ้าอาวาสวัดคมนียเขต เจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นรับมอบ  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้กับวัดจำนวน 2 แปลงเป็นที่ดิน น.ส.3 ก.จนกระทั่งปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน ศูนย์เดินสำรวจที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนองนอง พังงา ชุมพร  มีนายภูวเรศ ขุมทองเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานของทางราชการต่างๆจน สามารถ ออกเป็นโฉนดที่ดินได้สำเร็จรวมเป็นเวลา 11 ปีเต็ม สร้างความยินดีกับพี่น้องชาวตำบลคึกคักเป็นอย่างยิ่ง

นาย อติชาติ พิเชียรโสภณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจ) กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล และอธิบดีกรมที่ดิน ได้เร่งโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในพื้นที่จังหวัดพังงามีสายสำรวจเข้ามาดำเนินการ 1 สายโดยมีเป้าหมายของกรม 595 แปลงและได้ออกโฉนดไป 663 แปลงเฉพาะพื้นที่วัดในจังหวัดพังงา5 แปลง มีวัดคมนียเขต อำเภอตะกั่วป่า  2 แปลง วัดอินทภูมิ อำเภอกะปง 2 แปลง วัดมณีศรีมหาธาตุ 1 แปลง และมัสยิด 2 แปลง

วัดคมนียเขต เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีพระครูพิพัฒนคมนียเขต (ภราดร สนฺติกโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปัจจุบัน  วัดคมนียเขต หรือ วัดคึกคัก สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 โดยมีพระครูประสาทประกฤตพรต เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้าง เดิมเรียกกันว่า “วัดคุกคัก” มาจากการฟังเสียงของน้ำที่ไหลมากระทบกับโขดหินในลำคลอง ก่อนที่นายร่วง บัวแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนวัดคุกคักคนที่ 7 ได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตำบลคึกคัก และเป็น “วัดคึกคัก” ตามชื่อหมู่บ้าน ตำบล ตั้งแต่นั้นมาก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดคมนียเขต” หมายถึง ภูมิประเทศสวยงามมีสายน้ำล้อมรอบเป็นขอบเขต วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2471 โดยภายในอุโบสถหลังใหม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของตำบลคึกคัก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วัดมีเกจิอาจารย์คือ หลวงพ่อแหวง อาภากโร อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในเขตจังหวัดพังงา ภูเก็ต และใกล้เคียง ประชาชนนับถือท่านด้านจริยาวัตรท่านเป็นพระที่อยู่อย่างเรียบง่าย มีความเมตตาต่อทุกคน นอกจากนี้ ท่านยังพูดเป็นไปตามปากหรือวาจาสิทธิ์ วัดได้จัดแสดงสังขารของท่านที่ยังไม่เน่าเปื่อย

ภ่าพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here