พังงา-พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายและฉลองหอฉันหลังใหม่ให้วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง

1

ที่วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา นางวัลลภา ธีระสานต์ คหบดีใจบุญ ผู้บริหารบริษัท โชควัลลภา จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายและฉลองศาลาหอฉัน พร้อมด้วยถวายพระประธานในหอฉัน  โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากถวายหอฉันเสร็จ ทางพระสิริธรรมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพังงา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุคีรีเขต ทำพิธีเบิกเนตรพระประธาน

สำหรับศาลาหอฉันหลังใหม่นี้มีค่าจัดสร้าง8,000,000 บาทเศษ ได้จัดสร้างขึ้นทดแทนหอฉันหลังเดิมที่มีพื้นที่คับแคบ และตั้งอยู่บริเวณประตูเข้าวัด หลังจากทางวัดได้จัดซื้อที่ดินบริเวณข้างเคียง จึงได้มีการหารือกันว่าให้จัดสร้างศาลาหอฉันหลังใหม่ในจุดที่เหมาะสม   โดยนางวัลลภา ธีระสานต์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้ากฐิน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาทอดยังวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 มียอดเงินทำบุญจำนวน 5,855,440 บาทเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้าง  จากนั้นทางนางวัลลภาฯและครอบครัว พร้อมด้วย คุณปรีชาคุณเหมา ตันบู๊ ,คุณสุธรรม คุณลดาวัลย์ สุสมากุลวงศ์,คุณณรงค์ คุณสมจิต เจริญพักตร์ รวมถึงพุททธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญเพิ่มเติม จนสร้างศาลาหอฉันเสร็จเรียบร้อย และจัดสร้างพระประธานมาประดิษฐานอีก 1 องค์

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here