พังงา-พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอฉันวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง

5

ที่ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา นางวัลลภา ธีระสานต์ คหบดีใจบุญจากอำเภอคุระบุรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างหอฉันหลังใหม่ โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอคุระบุรี ส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยการก่อสร้างหอฉันหลังใหม่ในครั้งนี้ เพื่อทดแทนอาคารหอฉันเดิมที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ หลังจากทางวัดได้จัดซื้อที่ดินด้านข้างวัดจากเอกชนและได้มีการจัดวางผังอาคารต่างๆให้เหมาะสมต่อไป

 วัดประชุมโยธี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เดิมชื่อ วัดควน เพราะตั้งอยู่บนควนเชิงเขา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2369 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ในด้านการศึกษา ได้เปิดสอนธรรมแก่พระภิกษุ สามเณรทุกวัดในละแวกใกล้เคียง และยังเป็นสำนักสอบธรรมสนามหลวงเป็นประจำทุกปี

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here