พังงา พิธีโขกุ้น

5

บริสุทธิ์ หรือที่เรียกว่าเช้ง ศาลเจ้าก็จะเริ่มทำพิธีโขกุ้น ซึ่งเป็นพิธีกรรมการเลี้ยงเหล่าทหาร พิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า หรือเทวดาผู้กำหนดเวลาเกิดเวลาตาย พีธีอาบน้ำมัน พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์

การทรงพระซึ่งเป็นการเชิญเจ้ามาประทับในร่างของม้าทรง และแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการทรมานร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรับทุกข์แทนผู้ถือศีลกินผัก และเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะทำพิธีส่งพระในวันสุดท้ายของการกินผัก​ ส่วนกิจกรรมที่สำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนคนทั่วไป คือ การแห่รอบเมืองของศาลเจ้าต่าง ๆ การหามเกี้ยวลุยประทัดของเหล่าฉายอิ้ว การข้ามสะพาน สะเดาะเคราะห์ และการแสดงอิทธิฤทธิ์ของร่างทรง

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here