พังงา ฝนตกหนักน้ำไหลท่วมถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า เขาหลัก

82

ได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้ส่งผลทำให้น้ำไหลท่วมถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า – เขาหลัก หมู่4 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้เอ่อล้นไหลท่วมถนนเพชรเกษมและบ้านเรือนประชาชนริมถนนจำนวน 1 หลังคาเรือนชาวบ้านต้องเก็บข้วของไว้ที่สูงเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกและระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจนไหลเข้าไปในบ้านเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งเส้นทางที่กำลังก่อสร้างถนนจากท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็กแถวเดี่ยว ทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงสู่คลองบางม่วงที่ห่างประมาณ 300 เมตร ได้สะดวกเมื่อฝนตกหนักมีปริมารน้ำฝนสะสมจึงไหลเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนที่อยู่พื้นที่ราบลุ่มต่ำริมถนนความสูงของน้ำประมาณ 10 – 20 เซนติเมตรทำให้รถขนาดเล็กสัญจรด้วยความลำบาก โดยในระยะยาวชาวบ้านเกรงว่าถ้าไม่ได้รับการแก้ไข้ปัญหาในการว่างระบบท่อให้มีขนาดใหญ่ก็จะทำให้น้ำท่วมหนักว่านี้แน่นอน

ทางด้านแจ้งเฝ้าระวังด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรทอง ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา ฝนหนักมาก หมู่บ้านครอบคลุม บ้านบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 2.บ้านตำหนัง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 103.5 มิลลิเมตร บ้านกะไหล ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา ฝนหนักมาก หมู่บ้านครอบคลุม 1.บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 2.บ้านเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 3.บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง ข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 104.5 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 111.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 111.0 มิลลิเมตร บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา ฝนหนักมาก หมู่บ้านครอบคลุม 1.บ้านบางมรวน ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และหมู่บ้านใกล้เคียง หรือบริเวณใกล้เคียง ข้อมูลตรวจวัด มีฝนตกสะสม 12 ชั่วโมง 100.0 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง 72.5 มิลลิเมตร ฝนตกสะสม 48 ชั่วโมง 72.5 มิลลิเมตร

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here