พังงา/ผู้ว่าลั่นฆ้องเปิดงานชักพระอนุรักษ์ประเพณีชักพระ อ.คุระบุรี

0

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีชักพระ ประจำปี 2566 อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยมีนายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา นายวิชญุตม์  ทองแป้น นายอำเภอคุระบุรี ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ภาคเอกชน  ประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยพระสิริธรรมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุคีรีเขต ได้ลั่นฆ้องเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ประเพณีชักพระออกพรรษา เป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์  พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จ แล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบน บุษบกแล้วแห่ไปรอบเมือง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับอำเภอคุระบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอคุระบุรี จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาให้คงอยู่ สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความรักความสามัคคี ระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และชุมชน 

ภาพ-ข่าว เกศ ผู้สื่อข่าว จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here