พังงา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอ้าแขนรับผู้ว่างงานกว่า5,000รายในพังงา จากอานิสงค์เปิดประเทศ

0

ที่ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา พร้อมด้วย น.พ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นาย ชยพล หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นายพงศกร เกตุประภากรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในจังหวัดพังงา เรื่องการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดพังงา ขานรับนโยบายการเปิดประเทศตามประกาศของ นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจ้างงาน ในส่วนของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หลังจากพบว่า การจ้างงานในพื้นที่จังหวัดพังงาลดน้อยลง มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์การระบาดโควิดและมีการปิดประเทศทำให้ การว่าจ้างงานลดลง มีผู้ว่างงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพังงาไม่ต่ำกว่า 5,000 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 4 ของผู้มีงานทำ ทางจังหวัดและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หาแนวทางช่วยเหลือให้เพิ่มอัตราการจ้างงานโดยเร็ว

โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา กล่าวว่า จากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา จะขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีเม็ดเงินมากถึง 50,000 ล้านบาท ที่หายไปหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 จะทยอยกลับเข้าสู่ระบบในพื้นที่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เม็ดเงินในภาคธุรกิจการค้าขายและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีกับผู้ว่างงาน ผู้ขาดรายได้ ซึ่งทางจังหวัดมีความพร้อมในการเปิดจังหวัดในการเปิดประเทศในครั้งนี้

ขณะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา มีผู้ว่างงาน เข้าติดต่อขอขึ้นทะเบียนการว่างงานกว่า 5,000 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ว่างงานจากต่างจังหวัดสอบถามรายละเอียดอัตราการจ้างงานอยู่เป็นระยะๆ โดยทาง นางวัชรี พงศ์นุรักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการจัดหางานจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตัวเลขการว่างงานจากสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา มีการสำรวจพบว่า มีอัตราการว่างงานของชาวพังงาไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดการเลิกจ้าง ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศหลังจากนี้จะมีผู้ว่างงานลดน้อยลงอย่างแน่นอน ซึ่งล่าสุดมีการติดต่อจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวได้แจ้งอัตราตำแหน่งว่างของกิจการเข้ามาบ้างแล้ว โดยทางสำนักงานเร่งประสานให้ผู้ว่าง

ตกลงการจ้างงานอย่างเร่งด่วน ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้าง ตามโครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เป็นโครงการที่นายจ้างรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยนายจ้างรักษาระดับการจ้างงาน โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดให้แก่ลูกจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา โทร.076-460674

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here