พังงา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19

3

ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพื่อติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาด การควบคุม และการป้องกันโรคโควิด – 19 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ VDO conferrent กับนายอำเภอทุกอำเภอ

โดยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เฉพาะคลัสเตอร์แพปลา บ้านหินลาด อ.คุระบุรี วันนี้ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่ยังต้องเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ เนื่องจากมีบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยอยู่ติดกัน และมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงหลายพันคนทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว ส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆ ยังไม่น่ากังวล ทุกอำเภอยังคงเฝ้าระวังตามมาตรการของทางจังหวัดตลอดเวลา อีกทั้งมีการประกาศคุมเข้มพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กำชับให้ทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. คอยเฝ้าระวังทุกหมู่บ้านทุกชุมชน เนื่องจากอาจจะมีแรงงานที่เดินทางภูมิลำเนาในพื้นที่ได้

สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดพังงาวันนี้ มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด จำนวน 338 ราย กำลังรักษา 232 ราย รักษาหายแล้ว 105 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมีผู้ได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 จำนวน 25,759 คน เข็ม 2 จำนวน 15,414 คน วัคซีน Astra Zeneca มีผู้ได้รับการฉีดเข็มแรกแล้วจำนวน 34,064 คน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here