พังงา-บ้านนากลางสมาร์ทฟาร์มใช้นวัตกรรมเกษตรแม่นยำเพิ่มผลผลิตเมล่อนในแปลงถึงร้อยละ50

2

นายสมบัติ ยกเชื้อ หรือผู้ใหญ่หม้อ  ผู้ใหญ่บ้านม.9 บ้านนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ประธานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนากลางสมาร์ทฟาร์ม นำผู้สื่อข่าวเข้าชมการปลูกเมล่อนในโรงเรือนที่ได้นำนวัตกรรมเกษตรแม่นยำเข้ามาใช้ ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งทำให้สามารถควบคุมคุณภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตได้อีกกว่าร้อยละ50 จากการผลิตแบบเดิม ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ในหลายทาง โดยเฉพาะเรื่องของแรงงาน โดยใน1 โรงเรือน จะปลูกเมล่อนประมาณ420 ต้น ใช้เวลาประมาณ75 วัน เก็บผลผลิตขายสร้างได้ประมาณ40,000-50,000บาท

นายสมบัติ ยกเชื้อ เปิดเผยว่า เมื่อก่อนก็เคยปลูกแบบใช้แรงงานคน แต่ในการควบคุมการปลูกเมล่อนเป็นสิ่งที่ที่ลำบากเพราะว่าต้องมีการควบคุมในเรื่องของความชื้นของอากาศและของแสงจึงได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบเกษตรแม่นยำมาใช้ ด้วยการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ ในการรวบรวมข้อมูลของพืช ควบคุมอณหภูมิ ควบคุมการให้น้ำ ปุ๋ย ซึ่งแต่เดิมนั้นเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา ผลผลิตก็ได้อยู่ครั้งนึงประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อเราได้ใช้ระบบนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 90 หรือ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยผลผลิตส่วนใหญ่ขายผ่านทางออนไลน์ ซึ่งมีการจองตั้งแต่เริ่มปลูก และปัจจุบัน ได้ขยายไปปลูกพืชผักชนิดอื่นเพิ่มเติม จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยมในจังหวัดพังงา “บ้านนากลางสมาร์ทฟาร์ม”

ภาพ-ข่าว เกษ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here