พังงา-บิ๊กโจ๊ก นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ นำประชาชนชาวพังงากว่า1000คนร่วมปลูกจิตสำนึก “จิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนคลองกระโสมเฉลิมพระเกียรติ

1

ที่ริมคลองกระโสม หมู่ 5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา “บิ๊กโจ๊ก”พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี ร่วมกับจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน นำประชาชนชาวจังหวัดพังงาเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนคลองกระโสมเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนคลองกระโสมเฉลิมพระเกียรตินี้ ทางสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดพังงา และ มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน จัดโครงการดังกล่าวเพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ตามพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ผสานร่วมกับแนวคิดเรื่องจิตอาสา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มมาจากจิตสำนึกที่ดีที่ต้องการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้กับจังหวัดพังงา ผสานกับหลักคิดที่ว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นโครงการที่มีหลายภาคส่วนพร้อมใจกันเพื่อที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนคลองกระโสมเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องการการฟื้นฟูจากการถูกบุกรุกเพื่อทำที่ดินทำกิน โดยมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์  ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

 ผู้ช่วย ผบ.ตร. ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งมีความยาวมากกว่า 1,000 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนไทย และมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับลูกหลานสืบไป

 ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ บริเวณป่าชายเลนคลองกระโสม ซึ่งมีพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยพันธุ์พืชที่นำมาปลูกในงานนี้ ได้แก่ ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นโกงกางใบเล็ก และต้นโปรงแดง รวมจำนวนกว่า 4,000 ต้น  รวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลากะพงขาว จำนวน 300 ตัว ปูม้า จำนวน 5,000 ตัว และ กุ้งแชบ๊วย จำนวนกว่า 100,000 ตัว ในพื้นที่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ผืนป่า บนพื้นที่ป่าชายเลนคลองกระโสมเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here