พังงา/บรรพชาอุปสมบทพระ 101 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

0

ที่วัดสามัคคีธรรม (วัดป่าส้าน ) ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพังงาจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเมื่อเวลา 06:30 น. ได้ทำพิธีปลงผมนาค จากนั้นเวลา  08:30 น. ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน 101 รูป โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้  มีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา และ พระภาวนาธรรมาภิราม รองเจ้าคณะจังหวัดพังงาและเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม มีผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทที่มาจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และประชาชน จำนวน 101 รูป  

 ซึ่งพระใหม่ทุกรูปจะได้จำวัดพร้อมศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสามัคคีธรรม (วัดป่าส้าน) ระหว่างวันที่ 9-23 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้ จังหวัดพังงาเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบท ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ถวายน้ำปานะ เพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้

 กระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทฯขึ้น เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน และยังเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อีกทั้งผู้เข้าอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย เจริญจิตตภาวนา และปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

ทางจังหวัดพังงาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมถวายจตุปัจจัย และอาหารเพล  ได้ที่วัดสามัคคีธรรม (วัดป่าส้าน ) ได้ตลอดโครงการฯ  ตั้งแต่  วันที่  9-23 มกราคม 2566   หากท่านที่สะดวกจะมอบเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี “ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา” ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่ 809 6 0108 16  สามารถติดต่อประสานงานที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1753 4039 หรือ 08 8981 4743

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here