พังงา ทำพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมือง

7

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ปลัดจังหวัดพังงา คณะกรรมการศาลหลักเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2564 โดยได้จัดพิธีบวงสรวงทางศาสนาพราหมณ์ ใช้เครื่องบวงสรวงประกอบด้วยอาหารคาวหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม ตามหลักพิธี และในเวลา 09.09 น. ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 5 รูป และการแสดงรำมโนราห์

จังหวัดพังงา ร่วมกับ หน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการศาลหลักเมืองพังงา ได้จัดพิธีบวงสรวงและพิธีโภชศาลหลักเมืองพังงาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลของบ้านเมือง สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here