พังงา – ถวายใบโฉนดที่ดินให้กับวัดสามัคคีธรรม อ.คุระบุรี เจ้าอาวาสเผย หลังจากยื่นขอมาตั้งนานมากนับเป็นเวลา 49 ปี

10

ที่วัดสามัคคีธรรม ตำบลแม่นางขาว       อำเภอคุระบุรี   ในพิธีมอบโฉนดที่ดินถวายวัดในจังหวัดพังงา  โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย  นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน  ประจำปี งบประมาณ 2565 ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนด   โดยมี นาย สมดาว  โลหกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา เป็นประธานฯ  พร้อม เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา, นายภูวเรศ  ขุมทอง  ผู้ประสานงานเรื่องขอออกโฉนดให้กับวัดต่างๆและพื้นที่ธรณีสงฆ์ในจังหวัดพังงา ,   บุตร ,หลาน, คุณปู่ชื่น  มีนวล อดีตกำนัน(ผู้ล่วงลับ)ตำบลคุระ  ผู้มอบที่ดินสร้างวัดฯ        ได้นำใบโฉนดที่ดิน วัดสามัคคีธรรม จำนวน เนื้อที่ 35 ไร่เศษ ออกให้เมื่อวันที่  9 กันยายน 2565   มาถวายวัดมอบให้   พระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าอาวาส วัดสามัคคีธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา(รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา) ภายในอุโบสถ  ซึ่งมีบุตร, หลาน, คุณปู่ชื่น  มีนวล อดีตกำนัน(ผู้ล่วงลับ)ตำบลคุระ  เป็นผู้มอบที่ดินสร้างวัดฯ เมื่อปี พ ศ.2516   ที่บริจาคที่ดิน   จนมาถึงปัจจุบัน นับได้ 49 ปีแล้ว พิธีการถวายโฉนดในครั้งนี้     พระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม ได้จัดทำพิธีทางศาสนา  พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา  ขั้นตอนสุดท้ายพระสงฆ์ พร้อมด้วย ประธานฯและคณะร่วมบุญ ญาติๆ ผู้ที่บริจาคที่ดิน   ได้นำใบโฉนดที่ดิน  ออกมาเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ

ร.ต.ต.ชนาวุธ  มีนวล  ญาติฯผู้บริจาคมอบที่ดินสร้างวัดสามัคคีธรรม กล่าวว่า  ในนามลูก หลาน คุณปู่ชื่น มีนวล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินที่ทำเอกสารที่ดินให้กับทางวัดได้สำเร็จ  ทางวัดได้รับโฉนดในวันนี้  ทางญาติรอคอยมานานถึง 49 ปี  โดยทางคุณปู่ได้อุทิศที่ดินให้กับวัดตั้งแต่ปี 2516 แต่ก็ติดปัญหาหลายเรื่อง แต่ปัจจุบันนี้ได้เอกสารที่ดินเป็นที่แล้วเสร็จ ทำให้มีความปราบปลื้มปิติมาถึงครอบครัวมีนวลและชาวอำเภอคุระบุรี โดยวันนี้หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวว่ามีการมอบโฉนดที่ดินก็ได้เดินทางมาแสดงความยินดี เมื่อแก้ปัญหาหลายเรื่องหลายราวไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่มาอาศัยในพื้นที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงไม่ได้จัดการอะไรให้เป็นการถูกต้อง ซึ่งต่อจากนี้ไปทางชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณก็จะได้เข้ามาร่วมพัฒนาวัดต่อไป

นาย สมดาว  โลหกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา  กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล และอธิบดีกรมที่ดิน  ได้เร่งโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เน้น วัด, มัสยิด,ที่อาศัย ของประชาชน โดยขณะนี้แผนการเดินสำรวจของจังหวัดพังงามีเป้าหมายจำนวนกว่า500 กว่าแปลงทางช่างเดินสำรวจ ได้มีการออกโฉนดให้กับประชาชน 630 แปลง และเป็นโฉนดที่ดินของวัดจำนวน 5 แปลงมีมัสยิดอีก 1 มัสยิด ซึ่งการเดินสำรวจในครั้งนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลและอธิบดีกรมที่ดินที่ให้ความสำคัญ เรื่องการแก้ปัญหาที่ดินเป็นอย่างมากสำหรับในปีงบประมาณหน้า พ.ศ.2566  ทางรัฐมนตรีมหาดไทยได้มีประกาศให้มีการเดินสำรวจใน 69 จังหวัด ซึ่งจะมีจังหวัดพังงาในปีหน้าอีกครั้ง โดยจังหวัดพังงาจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้กับประชาชนและวัดต่างๆ

พระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าอาวาสวัดวามัคคีธรรม ,เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา(รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา) กล่าวว่า  ทางวัดมีความรู้สึกยินดีและเป็นมงคลอย่างยิ่ง  ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินของวัด  พร้อมกับให้พรเจ้าหน้าทุกท่านที่ช่วยเร่งรัดทำโฉนดให้กับวันจำสำเร็จ ติดดาว คนดีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ทุกฝ่ายที่ทำงานเสียสละ ทุ่มเท ทั้งกายและใจ  จนงานลุ ล่วง สำเร็จ  เป็นการรอคอยที่ยาวนาน ถึง 49 ปี   กว่ามาถึงวันนี้  ขอผลบุญจึงเกิดแก่  บุตร หลาน ผู้บริจาคที่ดิน มอบให้สร้างวัด   เจ้าหน้าที่ดินทุกคน

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here