พังงา-“จี้แดง วันดี” ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา เข้ารับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี2566

2

ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปิดงาน “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566” ซึ่ง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ได้รับการการคัดเลือกให้เป็น แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563-2566 จำนวน 252 ราย พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563-2566 จำนวน 167 ราย และผู้มีอุปการะคุณ จำนวน80 ราย

ในการนี้ นางวันดี ปิยนามวาณิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพังงา ประจำปี 2566  ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภท “แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม”โดยมีครอบครัวและญาติมิตรและเพื่อนๆ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก โดยนางวันดีฯได้เปิดเผยว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้เข้าเฝ้าและรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกในระดับจังหวัด คณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here