พังงา จัดประชุมชี้แจงระเบียบและอำนาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

5

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา เปิดประชุมและชี้แจงบทบาทหน้าที่และอำนาจของกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมกูงา อำเภอเมืองพังงา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้ดูแล ผู้ควบคุม ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ มีความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ได้คนดี มีความรู้ความสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมละป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมาร่วมกันแสดงออกซึ่งความเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ด้วยการออกมาลงคะแนนให้มากกว่าครั้งที่แล้ว

ทั้งนี้จังหวัดพังงามีองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 36 แห่ง กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here