พังงา​”รอง อธิบดีทช.” นำคณะประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการปลูกป่าชายเลน

4

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยนายธนู. แนบเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ. ลงพื้นที่ จังหวัดพังงา เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตกับชุมชนชายฝั่ง

โดยมีนางดาวรุ่ง​ ใจจริง​ ผู้​อำน​ว​ย​การ​กอง​อนุรักษ์​ทรัพยากร​ป่าชายเลน นายประถม. รัสมี. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ทช. จังหวัดพังงา  ประธานกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในท้องที่ จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา. เข้าร่วมประชุมจำนวน. 92 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

โอกาสนี้ รองอธิบดี ทช. พร้อมคณะได้ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงานด้านการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here