พะเยา โรงงานเจเคธนาธารแก้ไขปัญหาน้ำเสียกลิ่นเหม็น และส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชเศรษฐกิจ

1

โรงงานเจเคธนาธาร ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสีย และกลิ่นเหม็น ให้กับชาวบ้าน หลังส่งผลกระทบในเรื่องกลิ่นและน้ำเสีย จนชาวบ้านเข้าร้องเรียนหลายหน่วยงาน ล่าสุดทางบริษัทได้มีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดย มีการบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย และยังมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ตัวแทนของบริษัทเจเคธนาธาร ที่ปรึกษาเกษตรกรภาคเหนือ ตัวแทนเกษตรจังหวัดพะเยา ตัวแทนสภาเกษตรจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต่างเข้าร่วม ทำการชี้แจงให้กับชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรที่อาศัยบริเวณโดยรอบของบริษัทเจเคธนาธาร หลังเข้าทำการส่งเสริมให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบได้ทำการปลูกพืชเศรษฐกิจคือมะม่วงพันธ์มะม่วงแก้วขมิ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับชาวบ้าน หลังได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ำเสียและกลิ่นเหม็นของโรงงาน จนชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อหลายหน่วยงาน ซึ่งล่าสุดทางโรงงานได้ทำการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านบริเวณโดยรอบ โดยวิธีการลดกลิ่นและมีการบำบัดน้ำเสีย จนทำให้ชาวบ้านเกิดความพอใจ และนอกจากนั้นยังได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบ ได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูและชดเชยให้กับชาวบ้านโดยรอบ โดยการให้ปลูกมะม่วง ที่เข้าร่วมโครงการโดยในระยะแรกจะส่งเสริมจำนวน 500 ไร่โดยนำกล้าพันธุ์มะม่วง เข้าทำการแจกจ่ายจำนวน 60 ต้นต่อหนึ่งไร่ คิดเป็นเงินรวม กว่า 800,000 บาทเพื่อให้เกษตรกรและชาวบ้านบริเวณโดยรอบ นำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยโรงงานจะมีการประกันราคาและรับซื้อกับเกษตรชาวบ้าน ขณะที่ชาวบ้าน ระบุว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ทางโรงงานเจเคธนาธาร ได้มีการปรับปรุงแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านบริเวณโดยรอบ และนอกจากนั้นยังทำการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำการปลูกผลผลิตคือมะม่วงซึ่งก็จะสามารถทำให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบตรงนี้มีรายได้ซึ่งตรงนี้นับเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางโรงงานได้มีการได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดี

ภาพ-ข่าว ปัณรวิชญ์ ผู้สื่อข่าว จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here