พะเยา แปลก บอนสีชายชลด่าง 2 หางให้โชคเจ้าของ

1

ผู้สื่อข่าวได้ไปที่บ้านนางสาวเขมิกา จันทร์เป็ง  อายุ 44 ปีบ้านเลขที่ 25 ถนนประสา ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่ได้ปลูกไม้ประดับต้นนี้บอนสี ไว้ที่บ้านหลากหลายสายพันธุ์ ประดับบ้านเพื่อความสวยงามและมีต้นบอนสีต้นหนึ่งเป็นสายพันธุ์ชายชลด่าง มีความแปลกและเพิ่งออกใบอายุได้3เดือนออกใบเพียงใบเดียวและปลายใบแตกแยกออกเป็น2หาง  จนเป็นที่แปลกและหายาก เพราะปกติใบบอนสีจะออกใบก้านใบ1 ใบ จะมีเพียงปลายใบหางเดียวเท่านั้น นับว่าเป็นต้นไม้ประดับหายากและแปลกเจ้าของชื่อเกิดความร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว จึงเก็บรักษาไว้อย่างดี

นางสาวเขมิกา จันทร์เป็ง  กล่าวว่าปลูกไม้ประดับต้นนี้บอนสี ไว้ที่บ้านหลากหลายสายพันธุ์ ประดับบ้านเพื่อความสวยงามและมีต้นบอนสีต้นหนึ่งเป็นสายพันธุ์ชายชลด่าง มีความแปลกและเพิ่งออกใบอายุได้3เดือนออกใบเพียงใบเดียวและปลายใบแตกแยกออกเป็น2หาง  จนเป็นที่แปลกและหายาก เพราะปกติใบบอนสีจะออกใบก้านใบ1 ใบ จะมีเพียงหางเดียวเท่านั้นและตนบอนสีที่ออก2หางได้เก็บไว้อย่างดี เพราะไม่เคยพบเห็นมาก่อนมาก่อนด้วย จึงดีใจมากที่มีต้นไม้แปลกไว้ในบ้าน และเชื่อมาให้โชคอยู่เห็นเป็นสุข เป็นสิริมงคล แก่ครอบครัว ด้วย

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here