พะเยา แปลก!ผึ้งหลวงทำรังคล้ายใบโพธิ์บนมหาธาตุชเวดากอง ( จำลอง )

5

พบผึ้งหลวงทำรังคล้ายใบโพธิ์บนพระมหาธาตุชเวดากอง(จำลอง )ที่วัดศรีจอมเรือง หรือ“วัดจองคำ” ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งสร้างความฮือฮาให้แก่คณะศรัทธาและผู้ที่เดินทางผ่านไปมาพบเห็นเป็นอย่างมากสำหรับมหาธาตุชเวดากอง ( จำลอง ) องค์นี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 แล้วเสร็จวันที่ 31 มกราคม 2562 รวมเวลาก่อสร้าง 4 ปี 9 เดือน เป็นการจำลององค์มหาธาตุชเวดากองจากเมียนมา ขนาด 24x24x36 เมตรสร้างขึ้นใช้เป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวชุมชนวัดศรีจอมเรืองและชาวเมียนมา ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา

ซึ่งหลังจากที่ผึ้งหลวงมาทำรัง ก็ได้ทำให้แปลกหูแปลกตากับผู้ที่ผ่านไปมาพบเห็นและคณะศรัทธาที่มาทำบุญที่วัดเนื่องจากผึ้งหลวงที่ทำรังบนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(จำลอง) ทำรังไม่เหมือนผึ้งหลวงชนิดอื่นซึ่งผึ้งหลวงจะทำรัง ห้อยและย้อยลงมาแต่สำหรับผึ้งหลวงที่ทำรังบนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(จำลอง)ที่วัดศรีจอมเรืองนี้จะทำรังบนสุดติดกับองค์พระมหาเจดีย์คล้ายรูปใบโพธิ์ จึงทำให้เป็นที่ฮือฮาและแปลกหูแปลกตากับผู้ที่ผ่านไปมาพบเห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและไม่เคยพบเห็นมาก่อน

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here