พะเยา เฮือนฮักษ์ดาบสืบสานตีดาบพื้นเมืองโบราณ หนึ่งเดียวในจังหวัด

4

นายสมเกียรติ ใจหมั่น ชายอายุ 47 ปีในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยากำลังทำการตีดาบพื้นเมืองหรือตีดาบล้านนาโบราณ ที่ตนเองได้มีการสืบสานการตีมีดและดาบด้วยความชื่นชอบ ในงานศิลปะของดาบพื้นเมืองหรือดาบล้านนาโบราณ ที่ในอดีตได้มีการใช้กันเป็นอาวุธประจำกายและใช้ในการต่อสู้ในสมัยโบราณ จึงได้ทำการสืบสานและอนุรักษ์การตีมีดและดาบดังกล่าวไว้ โดยเฉพาะการตีดาบซึ่งเป็นดาบพื้นเมืองหรือดาบล้านนาโบราณ ที่จะมีรูปทรงที่สวยงามอ่อนช้อย ตนเองจึงด้ทำการศึกษาและเรียนรู้จากนั้นก็ได้ลงมือทำการตีดาบ ดังกล่าวมา ซึ่งถือว่าดาบล้านนานั้นจะมีรูปลักษณะที่แตกต่างจากดาบโดยทั่วๆไป ซึ่งดาบที่ตนเองตีนั้นถือว่าเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามในการทำให้มีรูปลักษณะที่เหมือนดังเดิม ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากรูปรักเดิมของดาบโบราณ ซึ่งตนเองยังมองว่าถึงแม้ตนเองจะมีอาชีพรับราชการ แต่ในเรื่องของการตีดาบดังกล่าวนั้น ตนเองจะอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยา ที่ยังมีการตีดาบลักษณะดังกล่าวนอกจากนั้นในบ้านของตนเองนั้นก็จะทำเป็นหอศิลป์สาตราวุธ เพื่อให้ผู้คนได้เข้าศึกษากันด้วย ในนาม เฮือนฮักดาบ โดยดาบที่ตนเองตี ก็จะมีผู้ที่สนใจที่เดินทางมาทำการสั่งจองอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการตีดาบของตนเองนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาและใช้ทักษะในการตี ที่ต้องมีรูปลักษณะที่เป็นแบบดั้งเดิมจึงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร กว่าจะได้ดาบแต่ละเล่ม ซึ่งหลังจากที่ตนเองได้ทำการตีดาบไปก็จะมีคนสนใจในงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางรายต้องใช้ระยะเวลาในการตีที่ต้องรอคิวถึง 6 เดือนถึง 1 ปีเนื่องจากมีคิวรอสั่งทำกันอย่างต่อเนื่อง ภาพ-ข่าว ปัณญวิชญ์ พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here