เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เพื่อเป็นการทำหน้าที่กลไกเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการพัฒนาจังหวัดพะเยา ที่เกิดจากการรวมตัวของคน ทุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองให้พัฒนายิ่งขึ้น ควบคู่องค์กรภาครัฐ ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรปลอดภัย ตลอดจนสินค้าหัตถกรรมหลากหลาย ที่เกิดจากชุมชนถือเป็นกิจกรรมที่ถูกนำมาแสดงในงาน “สมัชชาคนพะเยา สร้างบ้านแปงเมือง อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ที่ทางเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ได้จัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการพัฒนาจังหวัดพะเยา ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในจังหวัด ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและตัวแทนผู้นำชุมชนจากเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ที่มาร่วมกันทำงานในรูปแบบจิตอาสาเพื่อระดมข้อมูลข่าวสารรอบด้านการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม การปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจในการพัฒนาจังหวัด แล้วส่งผ่านกลไกสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดแนวทางในการที่จะทำให้เกิดส่วนร่วมในการเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาทางสังคม ชุมชน ในการจัดการตนเองให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาจังหวัดพะเยาควบคู่กับองค์กรภาครัฐโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 300 คน

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ พะเยา

แทก
แสดงเพิ่มเติม

บทความใกล้เคียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close