พะเยา ฮือฮา พระสร้างเมรุเผาสัตว์เลี้ยง นก-แพะ-สุนัข-แมว -กระรอกให้คนรักสัตว์แห่งแรกแห่งเดียวของจังหวัด

1

พระอธิการไตรรัตน์ รัตนโชโต เจ้าอาวาสวัดร่องป่าเปา (วัดบ้านปาน)  บ้านห้วยน้ำขาว  หมู่2ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถานสงเคราะห์สุนัขสายพันธุ์ต่างๆ  ได้สร้างเตาเผาสัตว์เลี้ยง นก-สุนัข-แมว -แพะ -กระรอก และสัตว์ชนิดต่างๆ ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่มีความรักสัตว์ในการที่จะนำสัตว์เลี้ยงของตน ที่สิ้นชีวิตอายุขัยลงนำมา ฌาปนกิจหรือเผา แบบคล้ายคน ที่เสียชีวิตซึ่งจะมีพิธีกรรมทำบุญสวดอภิธรรมทอดผ้าบังสุกุล ให้กับสัตว์เลี้ยง โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นเจ้าภาพ ก่อนเข้าเตาเผา จนถึงขั้นตอนทำการเผา จนเสร็จเก็บกระดูกมอบให้เจ้าของกลับบ้านไป    ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา

พระอธิการไตรรัตน์ รัตนโชโต เจ้าอาวาสวัดร่องป่าเปา ระบุว่า สร้าง เตาเผาสัตว์เลี้ยงวัดร่องป่าเปา (วัดบ้านปาน) พ.ศ 2563 ซึ่งตอนนี้ได้ตั้งอยู่บริเวณ ข้างกำแพง หน้าวัด สำหรับเตาเผาสัตว์เลี้ยง สร้างไป กว่า 80% ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เรื่องของอาคารสถานที่ แต่สามารถ ทำการเผาสัตว์เลี้ยงได้ ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่มาเผาก็จะมีลักษณะแตกต่าง กันไปแบ่งตามน้ำหนัก หมา-แมวหรือสัตว์อื่นๆ ที่แปลกที่สุดก็จะมีแพะ-กระรอก-นก ซึ่ง ทาง เตาเผาวัด ก็สามารถเผา สัตว์ได้ทุกชนิด ยกเว้นสัตว์ใหญ่เช่นวัว-ควายฯ

สำหรับการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงต่างๆจะเริ่มตั้งแต่ 8.00 น.เป็นต้นไป หากทางญาติโยมจะนำสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิต มาทำพิธีเผาที่วัด ให้โทรมาสอบถาม ก่อนที่จะนำมาเผาหรือฌาปนกิจ  ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อ โทรศัพท์ 097-2154840พระอาจารย์ไตรรัตน์ รัตนโชโต เจ้าอาวาสวัด

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์  อยู่ดี จังหวัดพะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here