พะเยา อ่างเก็บน้ำตุ้มท่า วิกฤติน้ำเริ่มแห้งขอด

3

สภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวบ้านในตำบลท่าจำปี เริ่มมีปริมาณที่แห้งขอด หลังประสบกับภาวะฝนที่ไม่ตกลงมาบริเวณต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำดังกล่าว จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำในขณะนี้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของฤดูฝน แต่มีปริมาณน้ำเหลือเพียงไม่ถึง 20% ซึ่งสภาพบริเวณท้องอ่าง สามารถมองเห็นเนินดินและผิวดินอยู่ทั่วบริเวณกว้าง ซึ่งมีมากกว่าปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยคาดว่าสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณน้อยดังกล่าวนั้น จะส่งผลกระทบในช่วงของฤดูแล้งที่จะมาถึงอย่างแน่นนอน กับสภาวะขาดน้ำหากไม่มีฝนตกลงมาเติมบริเวณอ่างเก็บน้ำในช่วงนี้ และก็จะทำให้พื้นที่ ในตำบลท่าจำปีต้องประสบกับภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนั้น เป็นอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าจำปี ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำหลักที่สำคัญที่เกษตรกรใช้ในการทำการเกษตรมาโดยตลอด ซึ่งขณะหากไม่มีน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงนี้สถานการณ์ภัยแล้ง คาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่อย่างรุนแรงแน่ในปีนี้

ภาพ-ข่าว ปัณญวิชญ์ ผู้สื่อข่าว จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here