พะเยา อันซีน!อุโบสถขาวใหญ่สุด 1เดียวอำเภอเชียงคำ

6

พระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส  วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา พระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส  วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา  พร้อมด้วยคณะญาติโยมได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างอุโบสถขาวมาเมื่อปีพ.ศ.2550โดยเป็นอุโบสถแบบศิลปล้านนาสูง15เมตรกว้าง 20เมตรยาว30เมตร  บานประตูและบานหน้าต่าง เป็นไม้มะค่า แผ่นเดียวแกะสลักรูปเทวดาเทพพนม อย่างสวยงาม ของแต่ละบาน  รอบนอกปั้นด้วยปูนขาว เป็นเทพพนมตลอดจนรูปปั้นสัตว์ในวรรณคดี เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และทาสีขาว อย่างสวยงาม ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์ประธานขนาดใหญ่  พร้อมภาพเขียน เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและตำนานของพระพุทธศาสนา อย่างสวยงาม จนถือว่า เป็นอุโบสถสีขาวเพียงแห่งเดียวของอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา

พระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส  วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ กล่าวว่า วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา  กล่าวว่า ทางวัดพร้อมด้วยคณะญาติโยมได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างอุโบสถขาวมาเมื่อปีพ.ศ.2550โดยเป็นอุโบสถแบบศิลปล้านนาสูง15เมตรกว้าง 20เมตรยาว30เมตร บานประตูและบานหน้าต่าง แกะสลักด้วยไม้มะค่า แผ่นเดียว รอบอุโบสถปั้นด้วยปูนขาว เป็นเทพพนมตลอดจนรูปปั้นสัตว์ในวรรณคดี เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และทาสีขาว อย่างสวยงาม ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์ประธานขนาดใหญ่  พร้อมภาพเขียน เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและตำนานของพระพุทธศาสนา อย่างสวยงาม จนถือว่า เป็นอุโบสถสีขาวแห่งเดียวของอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา ที่สวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุด

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here