พะเยา อบจ.มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ สสจ.พะเยา

16

ที่บริเวณด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำไปใช้ในการปฏิบัติการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญฺ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here