พะเยา หมอกควัน PM 2.5 ทะลุ 80 ไมโครกรัม

29

สภาพอากาศพื้นที่ในจังหวัดพะเยา ปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ฝุ่นพิษ ทำให้ สถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฟุ้งปกคลุมพื้นที่เป็นปัญหาให้กับชาวจังหวัดพะเยา อีกครั้ง ซึ่งท้องฟ้าเป็นสีส้มและหมอกสีขาวอมเหลืองปกคลุมทั่วพื้นที่อย่างหนาแน่น

โดยสถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง และสภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดพะเยา วันนี้จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 มีค่า 103 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 176 ไมโครกรัม ต่อบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น และงดออกกำลังกายในพื้นที่เปิดหรืออาคารที่ไม่ได้ปิดมิดชิดเพราะจะทำให้มีการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปมากขึ้น

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here