พะเยา หนุ่มวัย 34 ปีปลูกผักคื่นฉ่ายไฮโดรฯขายสร้างรายได้วันละกว่าพันบาท

10

หนุ่มวัย 34 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หันหลังให้กับการทำงานประจำปลุกผักคื่นฉ่ายไฮโดรโปรนิค ซึ่งเป็นผักที่ค่อนข้างหายากในช่วงนี้ขายสร้างรายได้วันละกว่า 1,000 บาท โดยผักที่ปลูกนั้นจะเน้นใช้สารชีวภาพ จนเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถส่งขายจำหน่ายได้ทุกวัน นายเจตน์กมล นาวา  เกษตรกรหนุ่มในพื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาเรือ  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยานำผู้สื่อข่าวเข้าดูแปลงปลูกผักคื่นฉ่ายไฮดโดรโปรนิค ที่เขาปลุกไว้ประมาณ 4 แปลงปลูกในพื้นที่ 1 งาน หลังเขาหันหลังให้กับการทำงานประจำ ลูกจ้างบริษัทหลายแห่ง  เนื่องจากถึงจุดอิ่มตัว โดยการหันมาทำการปลูกผักคื่นฉ่าย โดยระบบไฮโดรโปรนิค ที่ใช้ระบบน้ำวนเข้าทำการบริหารจัดการ จนสามารถทำให้ผักคื่นฉ่าย ที่ปลูกไว้โตได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม รวมทั้งเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในแต่ละวันก็จะสามารถผลัดเปลี่ยนเก็บผลผลิตได้ทุกวันจนสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว ปัณญวิชญ์ พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here