พะเยา หนุ่มจิตอาสา รณรงค์งานยี่เป็ง ลอยกระทงผลไม้ชักกลับ ทางเลือกใหม่ รักษา แม่น้ำคงคา

3

จังหวัดพะเยา มีการจัด งานประเพณียี่เป็ง หรือเทศกาลลอยกระทง  ซึ่งมีการจัดลอยกระทงเล็ก ในรูปแบบต่างๆ ที่ทำ อาทิ กระทงต้นกล้วยใบตอง กระทงขนมปัง และกระทงรูปแบบอื่นๆที่ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าประดิดประดอยนำออกมาตั้งวางขายช่วงเทศกาลงานลอยกระทง โดยเฉพาะ ริมกว๊านพะเยาตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจะมีกระทงเล็ก หลากหลายรูปแบบ ให้เลือกเพื่อให้ผู้คนซื้อนำไปลอยกระทงในกว๊านพะเยา ตามความเชื่อที่ว่าเป็นคนขอขมาพระแม่คงคาในน้ำกว๊านพะเยาหรือลำน้ำต่างๆที่ให้คุณประโยชน์ ให้ได้ใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภค โดยไม่แล้งแห้งแต่อย่างใด จึงพากันทำการขอขมาพระแม่คงคาในช่วงคืนวันเพ็ญเดือน 12 หรือ คืนวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

นายมงคล เทียมเมฆา อายุ 53 ปีบ้านเลขที่ 17 ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นจิตอาสา ของในหลวง ได้มีการจัดทำ กระทงผลไม้ ทำเป็นกระทงลอยน้ำได้ นำมาใส่รถ จักรยานสามล้อ พร้อมกับมีข้อความรณรงค์ทางเลือกใหม่  ให้มีการจัดทำกระทงผลไม้ลอยแทงกระทงชนิดอื่น โดยมีประโยชน์ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยเฉพาะกระทงผลไม้ที่ลอยลงในแม่น้ำเป็นกระทงชัก มัดด้วยเชือก ให้ลอยออกไป ในน้ำ หลังจากสักครู่ ธูปดับหรือพอประมาณก็ดึงกระทงผลไม้กลับสามารถนำมาบริโภค หรือนำไปแปรรูปอย่างอื่นได้ซึ่งมีประโยชน์โดยเฉพาะเป็นการรักษาน้ำในแม่น้ำ คงคาสายต่างๆให้มีความสะอาด ปราศจาก วัสดุที่ทำให้น้ำในแม่น้ำเกิดการเน่าเสีย

จากการสอบถามนายมงคล เทียมเมฆา  กล่าวว่าตนเองได้มีแนวคิดนี้มานาน พอถึงช่วงเทศกาลลอยกระทง  นำเอาผลไม้ชนิดต่างๆมีทั้ง  ทุเรียน ฟัก แตง ส้มโอและผลไม้อื่นนำมาดัดแปลงเป็นกระทงชักให้ลอยน้ำโดยมีธูปและเทียนเสียบประดับ

วิธีการลอยกระทงผลไม้ จะทำการมัดเชือกด้ายสายสิญจน์หรือเชือกชนิดอื่น ซึ่งเชื่อว่าอันเป็นมงคลมัดกับกระทงผลไม้  แล้วนำไปลอยในน้ำโดยให้ลอยไปอยู่กลางลำน้ำ หลังจากนั้น ปล่อยให้เวลาผ่านไปสักครู่ก็ดึงผลไม้ลอยกระทงกลับเข้ามาไว้บนฝั่ง หรือนำไป เป็นปุ๋ยหรือ ผลไม้รับประทานี่วมกับอาหารได้ต่อไป อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อผู้ซื้อและผู้ขายอีกด้วยก็ขอฝากเชิญชวนช่วยกันรณรงค์ การทำกระทงชนิดอื่นๆทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทำให้น้ำในแม่น้ำคงคาและลำน้ำต่างๆเน่าเสีย ควรจะทำกระทงผลไม้แบบชัก กลับ ทางเลือกใหม่  นำมาใช้ ในงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะมลพิษทางน้ำ ให้น้ำในแม่น้ำมีความสะอาด ต่อไป

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here