พะเยา สานฝันคนพะเยา 81% ท่าอากาศยานพะเยาอยู่อำเภอดอกคำใต้

4

กรมท่าอากาศยานและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ โดยมี นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนภาลัย โรงแรมวีซีดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom cloud meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพื่อพัฒนาเส้นทางการบินขยายโอกาสด้านการเดินทางเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงวิถีชีวิตสู่ภาคเหนือ

สำหรับการประชุม การศึกษาความเป็นไปได้ การสร้างท่าอากาศยานพะเยาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ผู้นำในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุม กว่า 70 ราย ทั้งการประชุมในพื้นที่และจากการออนไลน์โดยมีการนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นท่าอากาศยานพะเยา ความคืบหน้าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ขอบเขต ความเป็นมาของโครงการ กรมท่าอากาศยานกำหนดให้มีการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยาจังหวัดพะเยาเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการพัฒนาท่าอากาศยานพะเยาโดยศึกษาความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกในการพัฒนาท่าอากาศยานพะเยา

มีทางเลือกอยู่ 2 พื้นที่ 1. บริเวณพื้นที่ตำบลแม่กา ด้วยค่าเฉลี่ยด้านปฏิบัติการบิน 15%  ด้านวิศวกรรมและจราจร 3%  ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 24 % ด้านสิ่งแวดล้อม 22 % รวม 74 % 2.พื้นที่อำเภอดอกคำใต้  ด้านปฏิบัติการบิน 18 %  ด้านวิศวกรรมและจราจร 17%  ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 21 %  ด้านสิ่งแวดล้อม 25% รวม 81%  ซึ่งพื้นที่ในอำเภอดอกคำใต้ เป็นที่ตั้งทางเลือกที่มีแนวโน้มเหมาะสมเบื้องต้นและจะมีการจัดประชุมโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยาครั้งต่อไป สนใจสามารถติดตามข้อมูลข้าวสารเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Phayaoairport

https://www.facebook.com/Phayaoairport

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here