พะเยา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 17 ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

7

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยภัยพิบัติ จิตอาสาภัยพิบัติ จากกรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน และราษฎรบ้านท่าฟ้าใต้ ลงพื้นที่ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายให้แก่ นายสิงห์คำ อิ่นคำ  ราษฎรบ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 12 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาบ้านผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว  

ด้าน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติ จากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ดำเนินการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เนื่องจากพื้นที่บ้านชัยชุมภู หมู่ที่ 6 และบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในทุกๆปี เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค –  บริโภค ซึ่งผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนได้ร้องขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ในการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำสะอาดลงพื้นที่จุดกักเก็บน้ำของหมู่บ้าน และเติมน้ำตามครัวเรือน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในการดื่มกิน อุปโภค บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงประสบปัญหาภัยแล้งนี้ ซึ่งหน่วยจะยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here