พะเยา ร.17 ห่วงใยชุมชนรอบค่ายออกมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาว

0

พ.อ. วันชัย  มณีวรรณ  ผบ.ร.17 และ คุณ บุษรากรน์  มณีวรรณ  ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.17  พร้อมด้วย คณะนายทหารของหน่วย ห่วงใยประชาชนชุมชนรอบค่ายขุนเจืองธรรมมิกราชที่มีฐานะยากจนและผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและป่วยติดเตียง นำผ้าห่ม ถุงยังชีพ  ช่วยภัยหนาวและมอบของขวัญสำหรับเด็กให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย บ้านห้วยน้ำขาว ม.2 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 5 ราย เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 พร้อมทั้งได้จัด จนท.เสนารักษ์ของหน่วย บริการตรวจสุขภาพประชาชน และมอบยารักษาโรคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ พ.อ. วันชัย  มณีวรรณ  ผบ.ร.17ได้ร่วมกับคุณ บุษรากรน์  มณีวรรณประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.17  พร้อมด้วย คณะนายทหารของหน่วยนำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายที่มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มหนาวเย็นมากว่า 10 วันแล้วจึงได้จัดผ้าห่มกันหนาวอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้ประชาชนและนักเรียนชุมชนรอบค่าย

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here