พะเยา รักษาการผวจ.แจงกรณีมีการร้องเรียนสถานีบริการน้ำมันปิดป้ายข้อความระบุว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก Ser และ Gice ขัดข้อง ช่วงน้ำมันลดราคา

1

ที่ ห้องประชุมพาณิชย์จังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้า และบริการจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน กรณีมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทแก๊สโซฮอล์ และแก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายให้กับ ประชาชนที่ใช้บริการในช่วงที่ราคาน้ำมันลดลง โดยปิดป้ายข้อความระบุว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก Ser และ Gice ขัดข้อง ซึ่งอาจกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งทางคณะกรรมการ กจร.จังหวัดพะเยาได้ส่งเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยัง กรมการค้าภายใน กระทรวงพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลประกอบภารกิจบริการน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง

นายบำรุง สังขาว รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกักตุนน้ำมัน ช่วงราคาน้ำมันลดลงโดยปิดป้ายข้อความระบุว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก Ser และ Gice ขัดข้อง ของสถานณีบริการ น้ำมันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน หลายฝ่าย โดยหลังจากที่ศูนย์ดำรงธรรมได้รับการร้องเรียน เรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกันบูรณาการออกตรวจสอบพร้อมคณะกรรมการ กจร.จังหวัด และให้ทางสถานีบริการน้ำมันได้ชี้แจง  ซึ่งในวันนี้ได้นำข้อมูลต่างๆที่ ทางพาณิชย์จังหวัดได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน มาหารือในคณะกรรมการ กจร.จังหวัดได้รับร้องเรียน ว่าสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ติดป้ายกักตุนน้ำมัน จึงได้ทำหนังสือ ขอคำชี้แจง ของสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพะเยาเกี่ยวกับการกักเก็บปริมาณน้ำมันย้อนหลัง 3 ครั้ง ใน ปริมาณการจ่ายน้ำมันแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปทั้งสองฝ่าย  โดยทางพาณิชย์จังหวัดก็จะได้ทำหนังสือไปยัง สถานีบริการน้ำมันอีกครั้ง อีกครั้ง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา หาแนวทาง สรุปปัญหา การร้องเรียนที่เกิดขึ้น และจะหาบทสรุปในการประชุมอีกครั้ง

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here