พะเยา รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก

6

 ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานเปิด งานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก  ครั้งที่ 3  ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์  เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ อ.ดอกคำใต้  และบ.ข้าว ซีพี จำกัด ร่วมกันจัดขึ้น  ที่ บริเวณ ลานตลาดกลางการเกษตร (ลานตากมันจันทร์กระจ่าง) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน พะเยาโมเดล ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีนาย กมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกรชาวพะเยา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , อธิบดีกรมการข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเสวนา เกี่ยวกับ วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 3 และการขับเคลื่อนพะเยาโมเดล จากนั้นได้มีการลงนาม MOU ในการรับซื้อผลผลิตข้าวหอมมะลิ ระหว่างคู่ค้า และ บ.ข้าว ซี.พี จำกัด              จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตรพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยให้ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบของรางวัลแก่เกษตรกรผู้โชคดีจำนวนอีก 10 คน การขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้โมเดลเพื่อสร้างต้นแบบการส่งเสริมการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร ที่มีคุณค่าเฉพาะตามความต้องการของตลาดซึ่งข้าวหอมมะลิ คือหนึ่งในสินค้าเกษตร ที่สำคัญของจังหวัดพะเยา  เพราะ พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิของ จ.พะเยา เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิมีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังได้มีการใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน และความมั่นคงในอาชีพการเกษตรกรรม และงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ “พะเยาโมเดล” ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงกับ บริษัทข้าว ซีพี จำกัด ในการรับซื้อข้าวหอมมะลิ จากสมาชิกเกษตรกรจังหวัดพะเยา ที่ 18,000 บาทต่อตัน ความชื้นที่ 15%               สำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายข้าว “ฮักพะเยา”  โดยจะมีการกระจายไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างทั่วถึงผ่านร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น กว่า 10,000  สาขาและช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังจำหน่ายข้าว “ฮักพะเยา” ผ่าน ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร 28 สาขาทั่วประเทศอีกด้วย  รวมถึง ทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่คนนิยม อย่าง shopee ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซกับทางข้าวตราฉัตรในการร่วมจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ…

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here