พะเยา มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว มอบทุนการศึกษา เด็กกำพร้า

6

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว   เป็นองค์กรที่ ทำงานกับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  6 จังหวัดภาคเหนือ พะเยา เชียงรายเชียงใหม่ ลำปาง  ลำพูน แม่ฮ่องสอน ภายในศาลา เหรียญวัดศรีบุญชุมตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา โดย มีนายฤทธิรงค์ สันทะบุตร รองผู้จัดการมูลนิธิ ฯ พระครูประยุตสิลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม  ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะ ได้มอบ ทุนการศึกษา ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ จำนวน กว่า 350ราย

ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ  ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าใน เขตอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาและอำเภอพานจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 ทุน  ก่อนมีการมอบทุน ได้มีกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองบริเวณด้ายนอกและในวัด ศรีบุญชุม  หลังจากนั้นก็ได้มีการมอบทุนการศึกษา ไปกับเด็กกำพร้า เพื่อใช้ในการ ศึกษาต่อไป

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here