พะเยา พิธีเปลี่ยนผ้าผูกเอวพ่อขุนงำเมืองอดีต กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรภูกามยาว

8

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าผูกเอวอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองอดีตกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรภูกามยาวหรือจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและประชาชนในจังหวัดพะเยาร่วมพิธี เปลี่ยนผ้าผูกเอวพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2564 บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเพื่อพระเกียรติดวงพระวิญญาณของพ่อขุนงำเมือง ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยงานพิธี เป็นงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

สำหรับวิธีเปลี่ยนผ้าผูกเอวในครั้งนี้ต่างก็นำดอกไม้ธูปเทียนเข้ามาเซ่นไหว้สักการะพร้อมกับขอพรขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองและขอโชคลาภด้วยซึ่งอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและผู้คน ทั่วไป เมื่อผู้ใดมาขอพรให้ท่านปกปักษ์รักษาตลอดจนโชคลาภมากจะสัมฤทธิ์ผลตลอดซึ่งในวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีพิธีเปลี่ยนผ้าผูกเอว

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here