พะเยา พระ วอนช่วย สร้างอุโบสถชะงักเหตุโควิด สร้างเหรียญพุทธมงคล รุ่น ๑ ให้บูชาจ่ายหนี้ช่างที่ติดค้าง

12

พระครูประเสริฐ สํวโร (พระครูสังวรวรคุณ (ประเสริฐ สํวโร) เจ้าอาวาสวัดหัวข่วงแก้ว (วัดคุ้ม) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  ปรารถว่า ทางวัดหัวข่วงแก้วได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างแต่ประสบปัญหา ระหว่างการดำเนินงานที่ติดพันในช่วงนี้เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้วัดเป็นหนี้สินทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่ามือช่างที่คงค้างอยู่ทางวัดจึงได้จัดสร้างและเปิดให้พุทธศานิกชนบูชาเหรียญหล่อพุทธมงคล รุ่น ๑ (เนื้อพิเศษ) สมนาคุณหนุนดวง“๗๐ ปี ๕๐ พรรษา บารมีธรรมหลวงพ่อประเสริฐ สํวโร (พระครูสังวรวรคุณ เจ้าอาวาสวัดหัวข่วงแก้ว) พุทธศักราช ๒๕๖๔ (เนื้อพิเศษจัดสร้างน้อยมาก ๘ เนื้อๆละ  ๒๒๕ เหรียญเท่านั้นสร้างแค่พอชำระหนี้) เปิดบูชาเหรียญละ 888 บาท

โดยให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาทำบุญออนไลน์สั่งจองและบูชาออนไลน์ผ่านทางเพจ “วัดหัวข่วงแก้ว จ.พะเยา”หรือใน LINE ส่วนตัวพระครูวีรชยานุวัตร id line : surachai502 ทุกเหรียญที่ท่านร่วมบูชาทางวัดจะนำมาชำระหนี้งานก่อสร้างทั้งหมด ทางวัดจัดส่งให้ฟรีโดยวิธีโอนถวายผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ชื่อบัญชีวัดหัวข่วงแก้ว เลขที่บัญชี 020193890111 เพื่อหารายได้มา ชำระหนี้ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ทางวัดติดค้างร้านค้าเพราะช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาจากการระบาดของไวรัส โควิด-19 จนทำให้วัดเป็นหนี้สินงานก่อสร้างจึงจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อให้พุทธะศาสนิกชนช่วยกันบูชาคนละหนึ่งเหรียญเพื่อช่วยวัดชำระหนี้ในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here