พะเยา พระอุปคุต ใหญ่สุดที่ล้านนา

28

พระครูวินัยธร วราศักดิ์ ญาณวิชโย  เจ้าอาวาสวัดสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ศิษย์ยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างพระอุปคุต  ขึ้นภายในวัด ตามตำนานของคนโบราณเชื่อว่าพระอุปคุต เป็นพระที่ปราบมารรวมทั้งเป็นพระมหาโชค มหาลาภ จึงได้ทำการจัดสร้างขึ้นโดยการปั้น ของช่างล้านนา มีขนาดหน้าตัก กว้าง 14 เมตร สูง 17 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นพระอุปคุตองค์ที่ใหญ่ที่สุดใน จังหวัดพะเยาและของภาคเหนือ เป็นทีกราบไหว้ สักการะบูชา ขอพรและโชคลาภ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย

พระครูวินัยธร วราศักดิ์ ญาณวิชโย  เจ้าอาวาสวัดสันป่าม่วง กล่าวว่า การสร้างพระอุปคุต สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา มี พุทธศาสนิกชน ศิษย์ ยานุศิษย์ทั้งในและต่างจังหวัดตลอดจนต่างประเทศ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้าง พระอุปคุตขึ้น ไว้ภายในบริเวณวัดสันป่าม่วง  สร้างด้วยการปั้น ของช่างล้านนา ขึ้นรูปทั้งองค์ เมื่อปีพ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ เหลือเพียงการตบแต่งฐานรองรับพระอุปคุต

การสร้างพระอุปคุต ขึ้นตามความเชื่อ เป็นพระที่ปราบมาร เป็นพระมหาโชค มหาลาภ  โดยพระอุปคุตของวัดสันป่าม่วงจะเป็นปางถือบาตร ถือดอกบัว และมีเต่าและปลา  อยู่ใต้ฐานเป็นสัญลักษณ์ของอายุที่ยืนยาว อยู่เย็นเป็นสุขดังกล่าว และยังดลบันดาลให้โชคลาภแก่ผู้เข้ามากราบไหว้บูชาขอพร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here