พะเยา พระพุทธรูปปางลีลาประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 สูงใหญ่สุด 1เดียวของประเทศ

170

บนเขาตรีเพชร วัดอนาลโย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ได้มีพระพุทธลีลาปางประจำพระชนมวารพระประจำวันเกิด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 พระพุทธลีลา(ปางประจำพระชนมวาร)เป็นศิลปเชียงแสนประยุกต์สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534  ด้วยเนื้อทองเหลืองสูงประมาณ 25 เมตร งบประมาณในการสร้างร่วม50ล้านบาท ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สูงและใหญ่สุดของประเทศไทย ตั้งบนเขาตรีเพชร วัดอนาลโย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

หลังจากการสร้างพระพุทธลีลาเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าตั้งชื่อพระลีลา และทรงโปรดเกล้าให้  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงหล่อพระเกศมาลาพร้อมทรงพระสุหร่าย และ ทรงถวายนามพระปรมาภิไตร ย่อ ภปร ,สก  และแผ่นป้ายตรา สัญลักษณ์ฉลอง สิริราช สมบัติ ครบ 50 ปี  ประทับติดไว้ใต้ฐานพระลีลา (พระปางประจำพระชนมวาร)และถวายพระพุทธลีลาประทับไว้บนเขาวัดอนาลโยเมื่อ ปี พ.ศ 2541 เพื่อให้สาธุชนมากกราบไหว้ถึงปัจจุบัน และเป็นพระพุทธลีลาองค์เดียวที่สูงและใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่บนเขาตรีเพชรหรือดอยบุษราคัม วัดอนาลโยทิพยาราม ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา

พระโพธิญาณรังสี (ครูบาอั๋น)  เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ธ) กล่าวว่า การสร้างพระพุทธลีลา(ปางประจำพระชนมวาร)ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างร่วม10ปี เริ่มปีพ.ศ.2534-35 เริ่มทำแบบหล่อเป็นชิ้น มานำประกอบสร้างเสร็จปี2540 และ สมโภชน์ปี 2541 ในการนี้   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9

ทรงโปรดเกล้าให้  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เป็นตัวแทนเสด็จประกอบพิธีเฉลิมฉลองสมโภชทรงพระสุหร่ายทรงเจิมพระพุทธรูปองค์พระพุทธลีลา (ปางประจำพระชนมวาร)ในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับของความสูงของพระพุทธพระพุทธลีลาสูง 25 เมตรเป็นเนื้อทองเหลือง ตั้งอยู่บนยอดเขาตรีเพชร วัดอนาลโยทิพยาราม ทางวัดเปิดให้บุคคลทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม สักการะ กราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ปกปักรักษาคุ้มครอง และขอพรด้านโชคลาภ ได้ทุกวัน

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here