พะเยา ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ แห่ฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ป้องกันติดเชื้อแพร่ระบาด

2

นางสุมิตรา กัณฑะมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้มอบหมายนายภาสิต ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์ หน.ฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ชนิด 3 สายพันธุ์)ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองพะเยา (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นโรคเรื้อรัง )จำนวน 1,000 คน ซึ่งฉีดไปล่วงหน้าแล้ว 800 ราย ในครั้งนี้จะให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข  หนองฟานโก้ง 100 รายและ ศูนย์บริการสาธารณสุข  แม่ต๋ำ 100 รายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง รวม15ชุมชนในช่วงฝนซุกดังกล่าว

สำหรับบรรยากาศของผู้มาใช้บริการ ได้มีกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเป้าหมายได้พากันมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนตกซุก ทำให้ประชาชน ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเป็นไข้หวัด โดยทางเทศบาลเมืองพะเยาความสำคัญเพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกัน ทำการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับ ประชาชนในเขต พื้นที่15ชุมชน ดังกล่าว

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here