พะเยา ประเพณีแห่ข้าวทิพย์ทางเรือในกว๊าน ถวายพระเจ้าตนหลวง โบราณอายุกว่า532ปี

3

นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  นางสุมิตรา กัณฑมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมจัดขบวนแห่ข้าวทิพย์ทางน้ำ บรรทุกเรือแจวพาย ลอยน้ำในกว๊านพะเยา จากท่าเรือวัดติโลกอาราม นำไปถวายพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณองค์ใหญ่สุดของล้านนา อายุกว่า532ปี  ณ วัดศรีโคมคำ(พระอารามหลวง)ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยขบวนเรือแจวกว่า 10 ลำ ล่องน้ำกว๊านพะเยาเข้าถวายองค์พระเจ้าตนหลวงเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีล้านนาดั้งเดิมที่ดีงามของจังหวัดพะเยา และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนจังหวัดพะเยา

สำหรับการล่องเรือถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีโคมคำ จะตั้งริ้วขบวนเรือแจว ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม เพื่อเคลื่อนขบวนแห่ข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงทางน้ำในกว๊านพะเยาจากท่าน้ำวัดติโลกอาราม ผ่านหน้าเรือนโบราณ อนุสาวรีย์พญางำเมือง พญานาค ไปขึ้นที่ท่าน้ำหลังอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ โดยตั้งขบวนแห่ข้าวใหม่ทางบก ที่หน้าพระอุโบสถกลางน้ำ วแล้วเคลื่อนขบวนแห่เข้าสู่พระวิหารพระเจ้าตนหลวงและทำพิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงตามลำดับ โดยมีผู้คนเข้ามาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here