พะเยา ประวัติ พระเจ้าล้านตื้อ” หรือ” หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ ”อายุ 550 ปี

34

พระพุทธรูป “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ ” ชาวบ้านเรียก พระเจ้าล้านตื้อ”  เป็นพระประธานในอุโบสถวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา เป็น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และมีอายุเก่าแก่ มีอายุ มากกว่า 550 ปี เนื้อทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 184 ซม. สูงทั้งฐาน 270 ซม. ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามของจังหวัดพะเยาและในล้านนาไทย เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมือง ของ จังหวัดพะเยา ที่มีอายุ 530 ปี

สำหรับพระเจ้าล้านตื้อ ชาวบ้านเคารพรับถือ หากใครมาขอพรก็จะได้สมความมุ่งมาดปรารถนา รวมทั้งด้านโชคลาภด้วย

พระเทพญาณเวที  เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ(วัดสูง)  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6  กล่าวว่า พระพุทธรูปล้านตื้อเป็นพระประธานในอุโบสถวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา เป็น พระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดพะเยา เป็น พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ มีอายุเก่าแก่ เนื้อทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 184 ซม. สูงทั้งฐาน 270 ซม. เป็นพระพุทธรูปที่งดงามของจังหวัดพะเยาและในล้านนาไทย เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมือง ของ จังหวัดพะเยา ที่มีอายุ 530 ปี  

เดิมที ในอดีต ทางพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หรือหลวงพ่อใหญ่ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พี้อมด้วยชาวบ้าน ได้อัญเชิญมาจาก สวนป่า เวียงแก้ว นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดศรีอุโมงค์คำหรือวัดสูงจนถึงปัจจุบัน

สำหรับพระเจ้าล้านตื้อถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดวามถูกต้องตามลักษณะครบ32  มีอายุเก่าแก่ กว่า500ปี หรือมากกว่า พระเจ้าตนหลวง ที่มีอายุ 530ปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพะเยา ส่วนพระเจ้าล้านตื้อ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในจังหวัดและในล้านนา

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here