พะเยา บรรพบุรุษเราต้องรอด เจ้าของร้านตั้งตักเซ้งผุดไอเดีย ทำกงเต็กวัคซีนเรียกลูกค้า

7

ที่ร้านตั้งตักเซ้งในตลาดสดอาเขตพะเยาเป็นร้านจำกน่ายเครื่องเซ่นไหว้บูชาเทพเจ้า บรรพบุรุษ บุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้ว ของ ชาวไทยเชื้อสายจีน จึงผุดไอเดียเรียกลูกค้า ทำกงเต๊กวัคซีนโดยใน 1 ชุดประกอบด้วยเข็มขนาดใหญ่ 1 อัน และขวดวัคซีน 3 สี ให้เลือกยี่ห้อวัคซีนได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสร้างความสนใจให้กับ คนไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาซื้อเครื่องเซ่นไหว้บูชาเทพเจ้า บรรพบุรุษในวันสารทจีนที่จะถึงนี้

เจ้าของตั้งตักเซ้ง กล่าวว่า ได้ทำชุดวัคซีน1 ชุดที่ทำเลียนแบบจากประเทศมาเลเซีย และทำมาเพียงชุดเดียวเพื่อเรียกลูกค้าโดย 1 ชุดประกอบด้วยเข็มขนาดใหญ่ 1 อัน และขวดวัคซีน 3 สี ให้เลือกยี่ห้อวัคซีนได้ตามที่ต้องการ ซึ่งมีคนไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาชื้อเครื่องเส้นไหว้บูชาเทพเจ้าบรรพบุรุษ  ต่างมีความสนใจอยากให้ทำมาขาย  โดยเจ้าของร้านตั้งตักเซ้งทิ้งท้ายว่าบรรพบุรุษเราต้องรอด

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here