พะเยา ต้นเรืองโบราณอายุกว่า 500 ปี ใหญ่สุดในพะเยา

17

ที่ว่า บ้านตุ่นกลาง ม.3 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาได้มีต้นเรืองหรือต้นผึ้งซึ่งมีลำต้นขนาดใหญ่กว่า 30 คนโอบสูงกว่า 30 เมตรโดยมีรังผึ้งหลวง มาทำรังเกาะกระจายไปทั่วกิ่งก้านสาขาของต้นเรือง  และพบว่าบริเวณโคนต้นเรืองได้มีศาลเจ้าพ่อเรือง ตั้งเรียงรายเพื่อให้ชาวบ้านและบุคคลทั่วไปเข้ามาเซ่นไหว้ขอพรให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้อยู่ดีมีสุข และขอโชคลาภจากเจ้าพ่อเรืองอีกด้วยและต้นเรืองถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด มีอายุกว่า500ปี ของจังหวัดพะเยาโดยเชื่อว่า มีรุกขเทวาสิงสถิตอยู่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านตำบล ตุ่น และของจังหวัดพะเยา อีกทั้งเป็นสถานที่ พักผ่อน และจุดท่องเที่ยว ของหมู่บ้านด้วย

จากการสำรวจตรวจดูต้นรวงผึ้งพบว่า เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกลางหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านตุ่นกลาง อยู่ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น(อบต.บ้านตุ่น)

ชาวบ้าน บอกว่าต้นไม้เรืองคนเฒ่าคนแก่บอกต่อกันมาเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งมีขนาดจากการวัดโดยใช้คนโอบถึง 36 คน มีความสูงมากกว่า 30  เมตร และจะมีบรรดาฝูงผึ้งหลวงมาทำรังตลอดทั้งปี และยังถือว่าเป็นต้นเรืองที่ มีอายุ และต้นใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ส่วนบริเวณโคนต้นเรือง ชาวบ้านในสมัยโบราณได้ตั้งศาลเจ้าพ่อเรือง ไว้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและผู้คนทั่วไป สำหรับต้นเรืองโบราณต้นนี้ เคยมีคนฝันและมานั่งทางใน บอกว่า ต้นเรืองโบราณมีเทวดาอารักษ์ปกปักรักษาต้นไม้ต้นเรืองอยู่จน  ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าพ่อเรือง คอยปกปักรักษา คุ้มครองชาวบ้าน จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและผู้ที่มาเซ่นไหว้ ตลอดจนยังให้โชคลาภแก่ผู้ที่มาขอด้วย

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here