พะเยา – ชาวบ้าน โวย จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ 9 อำเภอ หวั่นติดโควิด-19 ทั้งเมือง

0

สืบเนื่องมาจาก จังหวัดพะเยา จัดอบรม  โครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านโครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน  หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านโครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง  รวมทั้งผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของ  ณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำด่านชุมชน ในแต่ละพื้นที่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา  ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองจังหวัด  ในการจัดหากลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม  

โดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา ร่วมทิ้งสิ้น 18 ครั้ง  กลุ่มเป้าหมาย   2,340  คน และมีการจัดขึ้น 4 ครั้งแล้ว   ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ได้วิพากษ์วิจารณ์ กันหนาหู ถึงความไม่เหมาะสม เพราะตอนนี้ พะเยา มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระจ่ายทั่วทั้งจังหวัด แต่ กลับมาจัดโครงการอบรม ดังกล่าวขึ้น แถมแต่ละครั้ง มียอดผู้เข้าอบรม กว่า 100 คน จึงทำให้ ข้าราชการ และ ประชาชน เกิดความกลัว แต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูด

จึงฝากสื่อมวลชนฯ เป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้ถึงหูถึงตาผู้ว่าฯ หรือ ผู้ใกล้ชิด ให้รู้ว่า ลูกน้องกลัวกันจนไข้แทบขึ้นแล้วในตอนนี้ แต่ถึงแม้ว่าเรื่องจะเงียบกริบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผู้ร้องเรียนก็ทิ้งท่ายกับผู้สื่อข่าวว่า หากมีคนติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมา งานนี้ ได้มีหนังสือถึงลุงตู่แน่นอน

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here