พะเยา ชาวบ้านรวมตัวถือป้ายคัดค้าน ทต.แม่ใจสร้างอาคารพักเก็บขยะกลางชุมชน สร้างมวลพิษสิ่งแวดล้อม

5

ชาวบ้านศรีถ้อย หมู่ 4ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยากว่า 20 คนรวมตัวพร้อมถือป้ายที่เขียนข้อความคัดค้านการสร้างอาคารที่พักเก็บ ขยะและนำป้ายคัดค้านมาติดบริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นที่กักเก็บขยะของเทศบาลตำบลแม่ใจ ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านศรีถ้อย ซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบจากขยะเรื่องมลพิษ สิ่งแวดล้อม  และอยู่กลางชุมชน ทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวกันนำป้ายมาติดเพื่อคัดค้านการสร้างอาคารพักเก็บขยะดังกล่าวที่ทางเทศบาลตำบลแม่ใจกำลังดำเนินการก่อสร้างขึ้น

 ทั้งนี้เนื่องจากทางเทศบาลตำบลแม่ใจได้มีโครงการก่อสร้างอาคารพักเก็บขยะภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ หรือโรงเก็บขยะที่ทางเทศบาลตำบลแม่ใจได้ใช้เป็นสถานที่พักเก็บขยะ โดยทางเทศบาลมีโครงการ สร้างอาคาร โรงพักเก็บขยะด้วยงบประมาณที่ทางเทศบาลได้อนุมัติจำนวน 1.9 ล้านบาทซึ่งกำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งในขณะเดียวกันชาวบ้านทราบ ว่าทางเทศบาลตำบลแม่ใจจะมีการดำเนินการก่อสร้างอาคารพักเก็บขยะจึงได้รวมตัวกันคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังอยู่ในชุมชนบ้านศรีถ้อย หมู่ 4  ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งหมด จนต้องรวมตัวกันคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างและให้ทางเทศบาล หยุดทำการสร้างอาคารพักเก็บขยะและให้หาสถานที่อื่น แทนต่อไป

นายพยงค์ พงษ์ร่มเย็น อายุ 59 ปี ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลศรีถ้อย กล่าวว่า เนื่องจากทางเทศบาลตำบลแม่ใจได้มีโครงการก่อสร้างอาคารพักขยะภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ หรือโรงเก็บขยะที่ทางเทศบาลตำบลแม่ใจ ใช้ เป็นสถานที่กักเก็บขยะ กลางชุมชน บ้านศรีถ้อยและทาง เทศบาลมีโครงการ จะสร้างอาคารพักเก็บขยะด้วยงบประมาณที่ทางเทศบาลได้อนุมัติจำนวน 1.9 ล้านบาทซึ่งกำลังเริ่มดำเนินการ  ชาวบ้านศรีถ้อยต่างไม่เห็นด้วย เพราะอยู่กลางชุมชนหมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ มลภาวะ สิ่งแวดล้อม เป็นพิษ  จึงได้รวมตัวกันคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังอยู่ในชุมชน ได้รับผลกระทบทั้งหมด จนต้องรวมตัวกันคัดค้านไม่ให้มีการก่อสร้างและให้ทางเทศบาล หยุดทำการสร้างอาคารพักขยะ ด้วยและไปหาสถานที่อื่น ที่ไม่ใช่ในพื้นที่ในหมู่บ้าน แทน

นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา  กล่าวว่า  หลังจากที่ได้บริหารจัดการขยะจึงได้ดำเนินการเสนอในที่ประชุมเพื่อก่อสร้างอาคารพักขยะด้วยงบประมานที่ทางเทศบาลได้อนุมัติจำนวน 1.9 ล้านบาทซึ่งกำลังเริ่มดำเนิน การเป็นที่จัดเก็บและพักขยะ ชึ่งได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายผ่านประชาวิจารกว่า 90% ซึ่งมีคนที่ไม่เห็นด้วยมีไม่ถึง 10% ทางเทศบาลตำบลแม่ใจเข้ามาบริหารจัดการขยะ ลดลงกว่า 50%ชึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดเก็บขยะ ส่วนชาวบ้านร้องเรียนก็ให้เป็นไปตามสิทธิ แต่ยืนยันว่า จะสร้างที่พักเก็บขยะ ชึ่งได้ผ่านกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วและตามระเบียบทางราชการส่วนเรื่องของชาวบ้าน ที่คัดค้านร้องเรียนเป็นเรื่องสิทธิของชาวบ้าน   ซึ่งการก่อสร้างก็ได้ชี้แจงพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านในเบื้องต้นให้ทราบแล้ว

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here