พะเยา ชาวบ้านทำพิธีบูชาไฟไหว้ครู ป้อนอาหารบายศรีแบบล้านนา

9

ชาวจังหวัดพะเยาร่วมกันจัดพิธีบูชาไฟไหว้ครูบาอาจารย์ ขึ้นที่บ้านนายอภิสิทธิ์( หรืออาจารย์เอก) ลือศรี  อายุ 35 ปี เลขที่ 73/3 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม  เพื่อ เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสาทประสิทธิ์วิชามอบให้  และเพื่อความเป็นสิริมงคล ปกปักรักษาคุ้มครองลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนผู้มาร่วมงานพิธี สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

สำหรับพิธีบูชาไฟไหว้ครูและป้อนอาหารบายศรี จะมีการตั้งโต๊ะขันครูหรือแท่นบูชาครู มีบายศรี ตลอดจน เครื่องเซ่นไหว้ อาหารคาวหวาน และอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู นำมาตั้งวางไว้  โดยจะมีพราหมณ์และร่างทรงตลอดจน ลูกศิษย์ลูกหาและผู้คนทั่วไป ร่วมไหว้ครูพร้อมกับ มีการอัญเชิญเทพเทวดาฟ้าดิน สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ลงมาประทับร่างร่วมทำพิธี ไหว้ครู พร้อมกับบูชาไฟ และรำถวาย  ตามความเชื่อ

หลังจาก พิธีบูชาไฟไหว้ครูเสร็จก็จะมี พิธีป้อนข้าวป้อนน้ำบายศรีด้วยอาหารคาวหวานเช่น มะพร้าว กล้วย ขนมหวานต่างๆ ซึ่งเป็นความเชื่อกันว่าใครที่ได้ป้อนอาหารบายศรี จะอยู่ดีมีกิน ไม่เจ็บไม่ไข้ เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้นชีวิตจะดีขึ้น  ตามความเชื่อของชาวล้านนา และมีร่างทรงมาร่วมพิธีพร้อมกับฟ้อนรำตามประเพณีความเชื่อถือของชาวล้านนามา ที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่ บูรณาการจนถึงปัจจุบัน ของการไหว้ครู  เพื่อเป็นการเคารพต่อครูบาอาจารย์ดังกล่าว

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here