พะเยา ชาวบ้านขึ้นป้ายค้าน ห้ามกรมชล และบริษัท เข้าพื้นที่ ไม่เอาเขื่อนน้ำญวน

14

ชาวบ้านบ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ที่ 19 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา รวมตัวกันขึ้นป้ายคัดค้านโครงการเขื่อนน้ำญวน โดยกลุ่มชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำป้ายขนาดใหญ่ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ คัดค้านโครงการเขื่อนน้ำญวน โดยได้ติดตั้งป้ายดังกล่าวตามจุดต่างๆ  บริเวณริมถนนและทางเข้าในหมู่บ้าน ให้เห็นได้ชัดเจนเป็นการยืนยันเจตนารมย์ในการคัดค้าน  ต่อต้านโครงการเขื่อนน้ำญวน โดยหลังจากที่ชาวบ้านได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้ผ่านมติการรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ( EIA ) ไปแล้ว

ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเพื่อจัดทำป้ายขึ้นเพือแสดงออกถึงการไม่ยอมรับผลมติและโครงการที่จะเกิดขึ้น  นอกจากป้ายคัดค้านโครงการแล้วยังมีป้ายข้อความห้ามชลประทานและบริษัทเข้าพื้นที่และไม่ต้อนรับกลุ่มคนที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำด้วย  การขึ้นป้ายคัดค้านและป้าย  ห้ามเข้าพื้นที่นี้   สืบเนื่องมาจากช่วงเช้าของวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้้มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ 40 คน ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายอำเภอเชียงคำ เหตุผลคือพวกเขาไม่เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน   และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยกำนัน และนายก อบต ตำบลร่มเย็น ได้เดินทางเข้าไปดูพื้นที่และรับฟังเหตุผลที่ชาวบ้านคัดค้าน และได้รับปากว่าจะประสานงานกับชลประทานให้เข้ามาชี้แจงโครงการกับชาวบ้าน

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีตัวแทนของชลประทาน  เข้ามาชี้แจงโครงการและการดำเนินงานให้ชาวบ้านทราบว่ากรมชลประทาน  ได้มีมติอนุมัติให้ผ่านรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA ) ฉบับสมบูรณ์ไปแล้วโดยมีบริษัทพลี ดีเวลลอปเมนท์ คอลซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ให้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำลังจะเข้าสู่กระบวนการสร้างเขื่อนในระยะต่อไป

ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านน้ำยวนพัฒนา นาย สมศักดิ์ แซ่จ๋าว ได้ชี้แจงว่าชาวบ้านไม่ทราบและไม่เคยได้เข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว และไม่มีหน่วยงานหรือบริษัทที่ศึกษาเข้ามาชี้แจงหรือลงพื้นที่ทำรายงานดังกล่าวเลย ชาวบ้านจีงเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่ารายงานดังกล่าวผ่านได้อย่างไร   เพราะชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจะต้องย้ายบ้านเรือนและถูกน้ำท่วมที่ดินทำกินและทรัพสินย์ต่างๆยังไม่ทราบเรื่องเลย

ดังนั้นจึงถือได้ว่าชลประทานและผู้สร้างเขื่อนไม่เคยได้ชี้แจง โดยมีเจตนาปิดบังและหลอกชาวบ้านมาตลอด  ทำให้กลุ่มชาวบ้านยืนยันขอประกาศคัดค้านโครงการอย่างถึงที่สุด และห้ามชลประทาน หรือบริษัท เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยหลังจากนี้ชาวบ้านจะทำหนังสือยื่นคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ต่อจังหวัดรวมถึงจะส่งถึงอธิบดีกรมชลประทาน และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เอาโครงการนี้และขอคัดค้านจนถึงที่สุด เนื่องจากโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านน้ำยวนพัฒนา  เพราะต้องโยกย้ายสูญเสียที่อยู่ที่ทำกิน เนื่องจากน้ำจากเขื่อนจะท่วมบ้านเรือนและที่ดินทำกินของพวกเขา

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยุ่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here