พะเยา ชาวนาทวงสัญญา ช่วยเหลือราคาข้าวเปลือก

6

ตามที่ได้มีกลุ่มเกษตรกรชาวนาอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้พากันเดินทางมา ร้องขอความช่วยเหลือกับนายอำเภอจุน ที่ผ่านมาเรื่องขอให้ช่วย เพิ่มจุดรับซื้อข้าวและราคาข้าวที่ตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวนาได้รับ เดือดร้อนขาดทุน ซึ่งในวันนี้ก็ได้พากันเดินทางมา ทวงคำสัญญา ที่ได้ขอไว้กับทางอำเภอ โดยมีนายชูเกียรติ เสมอเชื้อ  ปลัดอำเภอ รักษาการ นาย อำเภอจุน ได้ทำการชี้แจง ให้กับ กับกลุ่มตัวแทนเกษตรกร  อำเภอจุน ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน โดยมี นายสมเกียรติ ไชยสถาน กำนัน ตำบลห้วยข้าวก่ำประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจุน ,นายบุญสืบบัวตูม ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนเกษตรกร ชาวนารับทราบเรื่องที่ร้องขอผ่านทางอำเภอจุน และจังหวัดซึ่งก็ได้มีการตอบรับใก้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดย ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้เพิ่มจุดรับซื้อข้าวจำนวน 11 จุด และซื้อข้าวในราคาข้าวขั้นต่ำ 8-8 .50  บาท และราคาข้าวจะเพิ่มขึ้นตามข้าวที่มีความชื้นน้อย

นายชูเกียรติ เสมอเชื้อ ปลัดอำเภอ รก.นายอำเภอจุน กล่าวว่า  ได้มี ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่อำเภอจุนและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มาติดตามเรื่องราคาข้าวตกต่ำและจุดรับซื้อข้าว ในพื้นที่อำเภอจุนไม่เพียงพอ ในส่วนที่ร้องทุกข์มาทางอำเภอ ได้ดำเนินการประสานกับทางจังหวัด โดยเฉพาะมาตรการ เยียวยาเกษตรกร  ให้พาณิชย์จังหวัดเพิ่มจุดรับซื้อ เพิ่มเติมจำรวม11จุด ในพื้นที่ของอำเภอจุน ทางอำเภอจุนได้ดำเนินการตรวจจุดรับซื้อทุกพื้นที่ของอำเภอจุนเรียบร้อย และเกษตรกรเริ่มทยอยนำข้าว ที่เก็บเกี่ยว มาขายจุดรับซื้อที่ทางอำเภอจัดให้ แล้ว

นายสมเกียรติ ไชยสถาน ประธาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอจุน  กล่าว่า ได้รับเรื่องร้องทุกข์พี่น้องเกตรกรชาวนา อำเภอจุนที่มีความเดือดร้อนเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ อยากทราบว่าทางรัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยาประกันราคาและอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหาตลาดรับซื้อข้าว ด้วย   พร้อมกับขอให้มีการชาวนาเหลือ

1 เรื่องเยียวยาหรือให้ความช่วยเหลือ จากรัฐบาลช่วยเหลือชดเชยไร่ละ 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 20 ไร่

2, ประกันราคาข้าวตันละ 15,000 บาทความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์แต่ก็ติดใจในราคาที่ข้าวหอมมะลิในราคาปัจจุบันทางตลาดรับซื้อ 8 บาทถึง 8 บาท 50 ยังถูกมาก เพราะว่าปีที่แล้วรับซื้อ 10-11 บาท

3 , หาตลาดรับซื้อจากเดิมมี 3 จุดเพิ่มเป็น 11 จุด ในพื้นที่อำเภอจุนก็ถือว่าตอนนี้น่าจะควบคุมถึงที่ตลาดรับซื้ออยู่กับทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ขอขอบคุณทางอำเภอและทางจังหวัดที่ประสานเรื่องต่อให้กับทางหน่วยงานของรัฐได้มาติดตามและก็มาช่วยเหลือชาวนาในครั้งนี้

นายบุญสืบ บัวตูม ตัวแทนเกษตรกรชาวนาอำเภอจุน  กล่าวว่า ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล แก้ไขปัญหาให้เป็นการเร่งด่วนเพราะเกษตรชาวนาเดือดร้อนอยู่ไม่ได้ราคาข้าวมันถูกเกินไป ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วตอนนี้ราคาข้าวตกต่ำมากเอาไปขายตามโรงสีข้าว  ข้าวที่เดียวกัน แต่ขายได้คนละราคา ให้ทางอำเภอจุนและจังหวัดพะเยาช่วยเหลือให้มีเพอ่มรับซื้อและเพิ่มราคาข้าวให้สูงขึ้นด้วย เพราะราคาข้าวปัจจุบันราคาถูกชาวนาขาดทุน

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here