พะเยา ชาวตำบลแม่ลาวผนึกกำลังไม่เอาอ่างเก็บน้ำแม่ลาว

8

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าห้องประชุมบ้านคะแนง หมู่ 10 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้านเปิดประชุมหมู่บ้านเพื่อลงมติประชาคมเรื่องโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว มติที่ประชุม ไม่เห็นด้วยกับการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาว จากจำนวนเข้าร่วมประชุม 52 คน งดออกเสียง 1 คน ทั้งหมดได้มีมติหลังจากทราบรายละเอียดของโครงการและมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านทั้งการสูญเสียที่ดิน ความปลอดภัยของชุมชุมช่วงการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างเขื่อน

เนื่องจากเขื่อนดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในช่วงการก่อสร้างที่ต้องมีรถขนาดใหญ่และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ขนเข้ามาในพื้นที่ผ่านหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนที่แคบและลดชัน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาเรื่องเสียง และฝุ่นละออง ที่จะเกิดขึ้นรบกวนต่อชุมชนตลอดระยะการก่อสร้าง นอกจากนั้นแล้วชุมชนขอยืนยันว่าการจัดการน้ำขนาดเล็กของแต่ละชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาวไม่ได้ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำการเกษตร การลงมติประชาคมวันนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมระดับอำเภอช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทางนายอำเภอให้แต่ละชุมชนได้จัดให้มีการทำประชาคมความเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว

 โดยแต่ละชุมชนได้เริ่มทยอยจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านและมีการหารือเรื่องนี้ ในช่วงวันที่ 7-8 ตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดประชุมประชาคม เรื่องอ่างเก็บน้ำแม่ลาว ในพื้นที่บ้านน้ำลาว หมู่ 7 มติประชาคมไม่เห็นด้วยกับโครงการ 99 % จากผู้เข้าร่วมประชุม 67 คน  5 คนเห็นด้วย และงดออกเสียง 7 คน การประชุมประชาคมบ้านสบทุ หมู่ 9 มติประชาคม ไม่เห็นด้วยกับโครงการ จากผู้เข้าร่วม 80 คน การประชุมประชาคมบ้านกอก มติประชาคมไม่เห็นด้วยกับโครงการ จากผู้เข้าร่วม 57 คน การประชุมประชาคมบ้านแฮะ หมู่ 5 ไม่เห็นด้วยกับโครงการ จากผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน อีก 10 คนเห็นด้วยกับโครงการ ไม่มีผู้งดออกเสียง และการประชุมประชาคมบ้านน้ำมิน หมู่ 6 มติประชาคมไม่เห็นด้วยกับโครงการ จากผู้เข้าร่วม 80 คน ไม่เห็นด้วย 72 คน เห็นด้วย 3 คน งดออกเสียง 5 คน

 พิสมัย ใจมูล ชาวบ้านคะแนงกล่าวว่า เราไม่อยากย้ายไปไหน เรารักที่นี้ เราเกิดที่นี้ เราก็อยากตายที่นี้ เราไม่เห็นด้วยกับโครงการตั้งแต่แรกและยืนยันว่าเราเลือกที่จะไม่เอาเขื่อนนี้แน่นอน ทางด้านอธิชา ชาวเวียง กล่าวว่า อยู่ที่ไหนก็ไม่อุ่นใจ อบอุ่นเท่าอยู่บ้านเกิด มีทั้งเพื่อนบ้าน ญาติ พี่น้อง พึ่งพาอาศัยกันได้ เราอยู่อย่างพี่น้องญาติมิตรเห็นอกเห็นใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมายาวนาน และขอเป็นตัวแทนกลุ่มรักษ์คะแนงขอขอบคุณผู้นำชุมชน พี่น้องชาวบ้าน บ้านน้ำลาว บ้านสบทุ บ้านกอก บ้านน้ำมิน หมู่ 6 และบ้านแฮะ ที่เข้าใจและเห็นใจชาวบ้านคะแนงที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาวในครั้งนี้รวมถึงกลุ่มบุคคลต่างๆที่ให้กำลังใจชาวบ้านคะแนง และขอความเห็นใจไปยังหมู่บ้านในตำบลแม่ลาว และตำบลฝายกวาง ให้ช่วยเห็นใจชาวบ้านคะแนง

เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคะแนง ชาวบ้านคะแนงได้รับผลกระทบเป็นหมู่บ้านหลัก ซึ่งชาวบ้านก็ยังกังวลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านตอนล่างในลุ่มน้ำลาวด้วย จากเหตุการณ์และภาพข่าวที่เกิดขึ้นกรณีเขื่อนแตก รวมถึงเขื่อนระบายน้ำช่วงฝนตกหนักท่วมชาวบ้านท้ายเขื่อนมีให้เห็นทุกปี หากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้สร้างได้จริงผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน จึงขอความเห็นใจกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลแม่ลาว และตำบลฝายกวางได้ช่วยลงมติไม่เห็นด้วยเพื่อช่วยพี่น้องในลุ่มน้ำลาวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดการน้ำด้วยระบบฝายต่างๆที่มีอยู่ก็สามารถที่จะเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านลุ่มน้ำลาวได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลาว

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here