พะเยา ชมดอกทานตะวันบานสวยงามเรียงรายริมถนนสายพะเยา-เชียงราย – Thai Reference : อาสาไทยยืนยัน